Op een avond als deze gebeurt natuurlijk een hoop. Niet elke foto is even goed gelukt, en dus kan het zijn dat enkele foto´ s die wel op de site hadden gemoeten ontbreken. Dit is natuurlijk jammer, maar de volgende afbeeldingen geven de sfeer desondanks behoorlijk goed weer!
Mensen stromen binnen Ook de jeugd is van de partij Ook de jeugd is van de partij Gezellig bijpraten De praatjes beginnen De wethouden neemt het woord De flesjes worden uitgedeeld De kroniek wordt geshowd Gezelligheid achteraf Intense blik van Dre Foto met de wethouder Foto met de wethouder Foto met de wethouder Foto met de wethouder Foto met de wethouder Foto met de wethouder Foto met de wethouder Foto met de wethouder Foto met de wethouder Foto met de wethouder Foto met de wethouder Jasper krijgt ook een kroniek Bloemetje voor Dre Geen feest zonder hapje Simon schuilt op de achtergrond Praatje voor Simon door de PNDB Geschenk aan de club Simon wordt toegesproken Speldje voor Simon wordt tevoorschijn gehaald Ton speldt Simon het speldje op Simons speldje Bloemetje voor het thuisfront Simon krijgt nog een mooie schaal Simon krijgt nog een mooie schaal Praatje tussendoor Simon in volle glorie